Hvem kan vi hjælpe?

Som udgangspunkt kan alle uanset indtægtsforhold og bopæl henvende sig til retshjælpen og få rådgivning til løsning af et juridisk problem.

Alle, der henvender sig i åbningstiden, kan få gratis mundtlig rådgivning.

Hvis den mundtlige rådgivning ikke er tilstrækkelig, kan vi også tilbyde dig at hjælpe dig med en egentlig sagsbehandling, fx at få skrevet et brev eller lign., såfremt du opfylder de økonomiske betingelser for at få fri proces (se betingelserne her). Denne hjælp koster heller ikke noget. Læs mere

Her er nogle ofte stillede spørgsmål:

Er Hvidovre Retshjælp kun for borgere i Hvidovre?
Nej, alle er velkomne til at få rådgivning hos Hvidovre Retshjælp. Skal du have hjælp ud over mundtlig rådgivning, altså reel sagsbehandling (rådgivning på trin 2 og 3) er det en forudsætning, at din indkomst ligger under en vis grænse. se beløbsgrænserne her.

Jeg bor langt fra Retshjælpen, kan jeg få hjælp pr. telefon?
Ikke som udgangspunkt. Ofte er det vigtigt for sagens løsning, at Retshjælpens rådgivere har adgang til at se sagens dokumenter mv. Det er derfor lettest for Retshjælpen at rådgive dig, hvis du henvender dig personligt i åbningstiden.

Kan jeg have flere sager på samme tid i Retshjælpen?
Ja, Retshjælpen kan godt hjælpe dig med flere forskellige sager på én gang.

Kan Retshjælpen hjælpe mig, hvis jeg ikke taler så godt dansk?
Retshjælpen kan bistå dig på engelsk og tysk, men hvis du taler andre sprog, bør du medbringe en tolk. Retshjælpen har dog klienter fra mange forskellige baggrunde, og vi gør vores bedste for at hjælpe, også hvor der er sprogvanskeligheder.

Har jeg krav på hjælp fra Hvidovre Retshjælp?
Nej, det er Retshjælpens rådgivere, som afgør om der skal ydes hjælp til en konkret sag.