Hvordan kan vi hjælpe?

Vores rådgivere har tavshedspligt, så du kan trygt dele alle oplysninger om din sag.
Når du henvender dig til Hvidovre Retshjælp, vil du få lejlighed til at tale med en rådgiver om din sag. Rådgiveren vil gennemgå sagen med dig og se på eventuelle dokumenter, som du har medbragt og rådgiveren vil ud fra dette vurdere, hvilken hjælp du har brug for.

Hvis mundtlig rådgivning er tilstrækkelig, kan du forblive anonym og din rådgivning afsluttes sædvanligvis samme dag.

Hvis din rådgiver vurderer, at du har brug yderligere hjælp i form af fx udfærdigelse af et brev, vil rådgiveren spørge ind til din økonomiske og samlivsmæssige situation, for at sikre sig, at du lever op til de økonomiske betingelser for at modtage denne gratis udvidede retshjælp. Gør du det, så går sagen i gang og du aftaler konkret med din rådgiver, hvad der videre skal ske i sagen, ligesom rådgiveren kan bede om dokumentation for dine indtægtsforhold.

Hvidovres Retshjælps rådgivere har tavshedspligt, og du kan derfor trygt fortælle din rådgiver alle detaljer om din sag, uden at andre får noget at vide herom.

Retshjælpen er endvidere en selvejende institution, som er uafhængig af politiske og andre interesser og er ikke tilknyttet nogen offentlige myndigheder.

Her er nogle ofte stillede spørgsmål:

Er der lang ventetid på at få hjælp?
Ventetiden afhænger af, hvor mange borgere, der møder op de enkelte dage og hvor komplekse sagerne er. Det er derfor en god idé at forberede sig på nogen ventetid, der forekommer ventetid på op imod 2 timer, men et godt råd er at møde op mod slutningen af åbningstiden, hvor der erfaringsmæssigt er mindst travlt.

Alle, der møder op, kommer til at tale med en rådgiver den pågældende dag.

Kan man aftale tid til et møde?
Som udgangspunkt kan man ikke aftale tid til møder på forhånd.

Får andre noget at vide om min sag i Retshjælpen?
Nej, Retshjælpens medarbejdere har tavshedspligt og må ikke fortælle andre om det, som du søger hjælp til. Retshjælpen er en privat, selvejende organisation, som ikke er knyttet til offentlige myndigheder eller andre.

Kan jeg have flere sager på samme tid i Retshjælpen?
Ja, Retshjælpen kan godt hjælpe dig med flere forskellige sager på én gang.

Kan Retshjælpen hjælpe mig, hvis jeg ikke taler så godt dansk?
Retshjælpen kan bistå dig på engelsk og tysk, men hvis du taler andre sprog, bør du medbringe en tolk. Retshjælpen har dog klienter fra mange forskellige baggrunde, og vi gør vores bedste for at hjælpe, også hvor der er sprogvanskeligheder.

Hvem betaler for Retshjælpens arbejde?
Omkostningerne til at drive Hvidovre Retshjælp dækkes af tilskud fra Justitsministeriet.

Bestemmer jeg selv, hvordan Retshjælpen skal hjælpe mig?
Retshjælpens rådgivere vejleder og bistår dig med at opnå den bedste løsning af sagen. Du bestemmer selv, om du vil følge rådgivernes vejledning og hvilken en af flere mulige løsninger, som du ønsker. Bliver der sendt breve ud fra Retshjælpen, er det dog rådgiverne, der bestemmer, hvad der skal stå i brevet.

Hvad skal jeg have med, når jeg henvender mig til Hvidovre Retshjælp?
Du bør medbringe alle relevante breve, dokumenter og sagsakter i din sag, når du henvender dig til Retshjælpen.

Kan Retshjælpen møde i retten for mig?
Nej, Retshjælpens medarbejdere arbejder kun frivilligt og kan ikke gå i retten i din sag. Hvis sagen skal indbringes for retten eller du er blevet stævnet, kan Retshjælpen evt. bistå dig med at søge advokat.